ワルシャワの第38中学校はマリー・スクウォドフスカ・キュリーの名前が付いています。生徒たちはこの世界一著名なポーランド人女性についてどう考え、どんな影響を受けているのでしょう?

Podczas ostatnio realizowanego programu na temat życia i wielkich dokonań najsławniejszej Polki, Marii Skłodowskiej-Curie ekipa telewizyjna stacji NHK odwiedziła również warszawskie Gimnazjum nr 38. Nie była to przypadkowa wizyta. Gimnazjum z dumą nosi imię Marii Skłodowskiej-Curie. Ekipa chciała sprawdzić jak obecnie młodzi ludzie, którzy stoją dopiero na progu dorosłości postrzegają tę znamienitą postać, jej dokonania, czym ich inspiruje życie polskiej noblistki.

マリー・キュリーはその努力で夢を実現させた人物の象徴です。現在と違い、女性が高等教育を受けることが簡単ではなかった時代、マリーは持ち前の勤勉さと忍耐力で地道に研究を続け、ポロニウムとラジウムを発見します。そしてソルボンヌ大学初の女性教授となりました。彼女が歩んできた人生は、努力すれば夢が叶うのだ、と生徒たちに教えてくれるそうです。

Na początku z ust gimnazjalistów padło stwierdzenie, iż ich patronka stanowi dla nich przykład niesamowitej pracowitości i samorealizacji. W ten niełatwy czas dla kobiet, w okresie walki o równe szanse edukacyjne, Maria z niesamowitą pokorą, ale i uporem pracowała na swoje sukcesy naukowe, odkryła polon i rad, a także została pierwszą kobietą- profesorem na Sorbonie. Dokonania te uczniom gimnazjum  pozwalają wierzyć, że przy ciężkiej pracy i wielkim zaangażowaniu można osiągnąć wszystko i odnieść wielki sukces.

マリーが偉大な科学者であったことはもちろんですが、また偉大な愛国者でもあったと学生たちは誇ります。マリーは幼少時代から“神・名誉・祖国”という思念のなかで育ちました。当時のポーランドはロシアに支配され、人々はポーランド語で話すことや本を読むことを禁じられていました。そこでマリーの母親はユリアン・ウルシン・ニエムツェヴィチの“歴史の詩”を写本して子供たちに読み聞かせました。そこにはポーランドの歴史上の偉人たちや出来事が書かれていたからです。 序章の”Bogurodzica”は、ポーランド人なら誰でも知っている詩であり、今でも歌い継がれているのです。6人の男子生徒がその歌を歌ってくれました。

Jednak co najważniejsze jeżeli chodzi o osobę Marii Skłodowskiej-Curie, a z czego byli dumni gimnazjaliści, Maria była wielką patriotką. W jej domu rodzinnym kładziono wielki nacisk na rozumienie i życie w zgodzie z ideałami: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Rodzice Marii kochali Polskę i robili wszystko by przekazać tę miłość swoim dzieciom. Ponieważ w tamtym czasie Polska, z racji zaborów, formalnie nie istniała, nie można było nawet rozmawiać po polsku, czy czytać polskich książek, wszelkie informacje odnośnie historii swojego kraju Maria zdobywała w domu,  w ukryciu, czytając ”Śpiewy historyczne” Juliana Ursyna Niemcewicza. Dzieło zawierające utwory na temat najważniejszych postaci oraz wydarzeń historycznych w dziejach Polski stanowiło niesamowitą skarbnicę wiedzy. Utwór otwierający zbiór Niemcewicza ”Bogurodzica”, umieszczony w zbiorze, jako najstarsza polska pieśń i pierwszy polski utwór poetycki znał, zna i będzie znał każdy Polak. Aby unaocznić japońskim gościom, jak ważna jest to pieśń uczniowie gimnazjum przygotowali występ podczas którego męska część klasy odśpiewała ”Bogurodzicę”.

マリー・キュリーが今でもどれだけ若い世代に影響があり、尊敬されているのか教えられた取材でした。彼女の勤勉さと愛国心は現在の若者たちの心の中に受け継がれているようです。彼女は発見した元素をポロニウムと名づけました。この名前は祖国・ポーランドから取ったものですが、これは祖国に対する愛情はもちろん、祖国のために戦った人々への敬意でもあるのかもしれません。

Niezwykle sympatyczna wizyta w gimnazjum ekipy telewizji NHK pozwoliła podkreślić, jak ważną postacią dla młodych Polaków jest Maria Skłodowska-Curie. Jej pracowitość i patriotyzm stanowią dla nich przykład w życiu codziennym. A nazwa pierwiastka odkrytego przez Marię- POLON, obecnego w tablicy chemicznej przypomina, jak wiele zawdzięczamy w naszym życiu naszej ojczyźnie i jaka należy jej się za to wdzięczność.

  • マリー・キュリー中学校の生徒たち / Uczniowie w gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie

  • ニエムツェヴィッチ“歴史の詩” / "Śpiewy Historyczne" Niemcewicza

  • “Bogurodzica”の楽譜

  • “Bogurodzcia”を歌ってくれた男子生徒たち / Uczniowie śpiewali "Bogurodzica"

  • “Bogurodzica”を歌ってくれた男子生徒たち / Uczniowie śpiewali "Bogurodzica"

  • 研究室でのキュリー夫人 / Maria Skłodowska-Curie w trakcie pracy

  • “歴史の詩”1ページ目に書かれたメッセージ / na pierwszej stronie "Śpiewu Historycznym"

  • ニエムツェヴィチの詩の手稿 - Rękopis "Piast" Niemcewicza