content top

ヴィエリチカ岩塩坑 / Kopalnia soli w Wieliczce (TBS)

ヴィエリチカ岩塩坑 / Kopalnia soli w Wieliczce (TBS)

ヴィエリチカにある岩塩坑はポーランドでも指折りの美しい岩塩坑です。そのため世界中から観光客や取材陣が集まってきます。この深さ地下327m、全長300kmも及ぶ価値ある遺跡はユネスコ世界遺産に最初に登録された12件の対象のうちのひとつでもあります。 Kopalnia soli w Wieliczce jest jedną z najpiękniejszych kopani soli w Polsce, dlatego też nie dziwi zainteresowanie tym miejscem zarówno turystów jak i mediów z całego świata. Kopalnia jest cennym zabytkiem, który został wpisany na I Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO wśród pierwszych 12...

Read More

木造教会(世界遺産) / Kościoły drewniane (TV Tokyo)

木造教会(世界遺産) / Kościoły drewniane (TV Tokyo)

木造教会はポーランドの歴史・建築においてとても価値あるもので、現存するものの多くはマウォポルスキェ地方とポドカルパツキェ地方に集中しています。2003年6月、UNESCOはビナロヴァ、センコヴァ、ブリズネ、リプニツァ、ハチノヴァ、デンブナにある木造教会群を世界遺産に登録しました。我々が今回取材したのはセンコヴァにある木造教会です。 Drewniane kościoły to bardzo cenne pod względem architektonicznym i historycznym elementy naszego krajobrazu. Szczególnie duże zagęszczenie tych kościołów znajduje się w województwie małopolskim i podkarpackim. W 2003 roku 6 najstarszych kościołów z Małopolski zostało...

Read More
content top