ポーランドにはユネスコに登録されている12の世界遺産があります。有名なのはワルシャワの旧市街、アウシュヴィッツ・ビルケナウ強制・絶滅収容所やヴィエリチカ岩塩坑などですが、日本ではあまり知られていないスポットもたくさんあります。今回は簡単ですがそのすべてをご紹介したいと思います。

W Polsce znajduje się 12 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Znajdują się na niej miejsca i obiekty popularne, tj. Stare Miasto w Warszawie, Muzeum Auschwitz-Birkenau, czy  Kopalnia Soli w Wieliczce, ale również  jest dużo ciekawych miejsc, które nie cieszą się popularnością, tj. Stare Miasto w Zamościu, Zamek w Malborku, czy Kościoły Pokoju.

Poniżej nasz subiektywny przegląd polskich obiektów UNESCO.

 

・クラクフ旧市街 – (1978年登録) / Stare Miasto w Krakowie  (1978r.)

クラクフの歴史はとても古く、8世紀にはすでに存在していたといわれています。第2次世界大戦中はナチス・ドイツの本部が置かれたことで壊滅的被害を受けなかったこともありたくさんの歴史的建造物が残っています。毎年夏、ユダヤ人街では世界最大規模のユダヤ音楽祭が開催されています。

Kraków jest bardzo starym miastem, pierwsze wzmianki o Krakowie pochodzą z VIII wieku.  W czasie okupacji hitlerowskiej podczas  II wojny światowej, Kraków funkcjonował jako stolica Generalnego Gubernatorstwa. Z tego też powodu zachowało się wiele budynków ważnych pod względem historycznym. Co roku na Kazimierzu organizowany jest największy festiwal muzyki żydowskiej na świecie.

・ヴィエリチカ岩塩坑- (1978年登録)/ Kopalnia solna “Wieliczka” (1978r.)

1044年創業の深さ地下327メートル、全長300キロメートルにも及ぶ世界最古の巨大な岩塩坑です。観光客に解放されている3.5キロメートルの坑道には岩塩で作られた彫像が並び、そのほかにも岩塩製の部屋や大聖堂などがあります。世界遺産に最初に登録された世界12の世界遺産のうちのひとつです。

Jest najstarszą kopalnią na świecie, założono w 1044 roku. Jej długość wynosi ok. 300 km, a głębokość sięga 327 m pod ziemią. Na szlaku turystycznym kopalni prezentowane są unikalne rzeźby solne  , można również zajrzeć do 20 komór kopalni. Kopalnia w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO jako jeden z pierwszych 12 obiektów na świecie.

・ アウシュヴィッツ・ビルケナウ-ナチス・ドイツの強制・絶滅収容所(1940-1945年) – (1979年登録)

Muzeum Auschwitz-Birkenau 1940-1945 r. (1979r.)

アウシュヴィッツ第一強制収容所は第2次世界大戦中、ドイツ占領地だったオシフェンチム市(ドイツ名アウシュヴィッツ)に、第二強制収容所は隣接するブジェジンカ村(ドイツ名ビルケナウ)につくられました。収容されたのはユダヤ人のほか政治犯、ジプシー、精神障害者や身体障害者、同性愛者、捕虜などで、犠牲者数は150万人と言われています。ユネスコは人類が二度とこのような過ちをおかさないようにとの願いをこめ、この収容所を「負の遺産」として世界遺産に登録しました。

Zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu (Auschwitz) i Brzezince (Birkenau). Więźniami byli m. in. Żydzi, homoseksualiści, niepełnosprawni (fizycznie i psychicznie) i Cyganie, później również Polacy, kobiety i dzieci. Liczba ofiary sięga ok. 1.5 milion osób. Muzeum Auschwitz-Birkenau  wpisano na listę UNESCO, jako jeden z największych symboli bestialskiego ludobójstwa.

・ビヤウォヴィエジャの森 – (1979年登録) / Puszcza Białowieska (1979r.)

ヨーロッパ最後の原生林とも言われる、ポーランドとベラルーシにまたがる原生林です。ヨーロッパバイソンの頭数が世界で一番多い場所としても知られています。

Las położony na terenie Polski i Białorusi. Znanyny jako “ostatny las pierwotny w Europie”.  Tutaj mieszka największa liczba wolnego żubra na świecie.

・ワルシャワ旧市街-(1980年登録)/ Stare Miasto w Warszawie (1980r.)

13世紀に作られたワルシャワ旧市街は第2次世界大戦ではドイツ軍の攻撃によってその85%を破壊されましたが、戦後ワルシャワ市民は戦前とまったく同じ姿にこの場所を再建しました。この点を高く評価されて世界遺産に登録されました。

Początki historii Warszawy sięgają do XIII wieku. W czasie II wojnie światowej zbombardowano aż do 85% stolicy. Po wojnie Warszawiacy odbudowali Stare Miasto, dokładnie takie, jak było przed wojną. UNESCO właśnie to doceniło i wpisało Warszawę na listę światowego dziedzictwa.

・ザモシチ旧市街 – (1992年登録) / Stare Miasto w Zamościu

ザモシチは1580年から1600年にかけて当時のポーランド王国宰相にして陸軍最高司令官だったヤン・ザモイスキが建設した町です。イタリアで学生時代を過ごした彼は祖国にルネッサンスの町並みを作ろうと決心し、40歳のときその夢を実行に移しました。ザモシチ旧市街には彼が愛したルネッサンスの町並みが今も完璧な形で残っています。

Zamość zostało zbudowana w latach 1580-1600 przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Zakochany w włoskim renesansie postanowił zbudować w Polsce podobne miasto. Stare Miasto w Zamościu zachowało się w idealnym stanie do tej pory.

・トルン旧市街 – (1997年登録)/ Stare Miasto w Toruniu (1997r.)

13世紀に作られたこの町はまたニコラウス・コペルニクスの生まれた地としても有名です。第2次世界大戦ではナチス・ドイツの占領を受けたものの、戦闘地ではなかったためその歴史ある町並みはほぼ壊滅を免れました。

Miasto, w którym urodził się Mikołaj Kopernik zostało założone w XIII wieku. Podczas II wojny światowej Stare Miasto zostało zachowane w całości.

・マルボルクのドイツ騎士団城- (1997年登録) / Zamek w Malborku (1997r.)

「ヨーロッパ最大のゴシック建築」と呼ばれるこの城の建設は13世紀にドイツ騎士団の本拠地として作られました。第2次世界大戦中、ドイツ軍とソ連軍の攻防により大部分が破壊されました。その後ポーランド市民の手によって修復され続けています。

“Największy gotycki budynek w Europie” został zbudowany w XIII wieku przez zakon krzyżacki jako siedziba komtura. W czasie II wojny światowej w większości zamek został zniszczony, lecz mieszkańcy Malborka odbudowali zamek.

・カルヴァリア・ゼブジトフスカ公園 – (1999年登録)/ Kalwaria Zebrzydowska (1999r.)

町の歴史は17世紀初頭に地元の有力者ミコワイ・ゼブジトフスキがこの地をキリストの受難の場所であるゴルゴダの丘に見立てたところから始まりました。現在は44の宗教的建造物が残っています。

Kalwaria została założona w XVII wieku  przez Mikołaja Zebrzydowskiego.  Ufundował on budowę klasztoru i zespołu kaplic Dróg Męki Pańskiej na wzgórzu Żarek na wzór Kalwarii Jerozolimskiej.

・平和教会群- (2001年登録)/ Kościoły Pokoju (2001r.)

シロンスク地方にあるヨーロッパ最大の木造宗教建築物群です。建設の際に建設期間は一年以内、石やレンガを使ってはいけないという命令があったため木造になったと言われています。

Są największymi drewnianymi budowlami o funkcjach religijnych w Europie. W czasie budowy kościołów obowiązywał zakaz używania cegieł i kamienia, dlatego też kościoły powstały w całości z drewna.

・南部小ポーランドの木造聖堂群- (2003年登録)/ Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003r.)

中世後期に立てられたビナロヴァ、ブリズネ、デンブノ・ポドハランスキエ、ハチュフ、センコヴァ、リプニツァ・ムロヴァナの6つの村にある木造教会が登録対象です。最初はゴシック様式が主でしたが、後にロココ様式やバロック様式、ギリシャ正教会様式とローマカトリック様式などさまざまなものが作られました。

Grupa cennych historycznie i ciekawych architektonicznie drewnianych kościołów w Binarowej, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy i Sękowej. Prezentują style od gotyckiego do grecko-katolickiego.

・ムジャクフ公園- (2004年登録)/ Park Mużakowski (2004r.)

ドイツとポーランドの間を流れるナイセ川にまたがる、728ヘクタールのイギリス式庭園です。第2次世界大戦のベルリンの戦いにおいては戦 場となり、庭園内の城や橋は破壊されました。破壊された建造物のうち旧城は1972年に復旧され、新城は現在復旧作業が進められています。

Największy park w stylu angielskim w Polsce i w Niemczech, zajmujący 728 ha powierzchni  po obu stronach rzeki Nysy Łużckiej, która stanowi granicę polsko-niemiecką. Park został zniszczony w czasie II wojny światowej, lecz od 1991 roku trwa odnawianie osi widokowych w parku i przywracanie jego historycznego wyglądu.

・ヴロツワフ100年記念ホール-(2006年登録)/ Hala Stulecia (2006r.)

ライプツィヒの戦いの100周年を記念する展示会のため1911年から1913年にかけて競馬場跡に建設されました。内部の直径69メートル、高さ42メートルの鉄筋コンクリート製の丸屋根の建物で、当時のコンクリート建築物としては最大を誇ります。

Halę wzniesiono w latach 1911-1913 na potrzeby Wystawy Stulecia. Był największym betonowym obiektem w tym czasie.  Hala ma 42 m wysokości, a nakrywająca ją  kopuła 67 m średnicy.