• グニェフ城 / Zamek w Gniewie

  • 当時の貴族の格好 / Szlachcic

  • 当時の貴族の格好 / Szlachcic

  • 夜のグニエフ城 / Zamek w Gniewie nocą

グニエフはポモルスキェ地方にある小さな町ですが、町のはずれには西ポーランド最大のドイツ騎士団の要塞があります。この要塞は18世紀に騎士団によって総長本部・コンベンション本部として建てられ、指令本部また政治の中心として機能していました。立地のよさから海・空へのコントロールが利く事で軍事的本部になり、町の要塞としての役割も果たしていました。経済の基盤は港、郊外にある穀倉やビール工場、農場や厩などにありました。

Gniew to małe miasto w województwie pomorskim, ale w jego granicach znajduje się najpotężniejsza twierdza Zakonu Krzyżackiego na lewym brzegu Wisły. Jego urokowi uległa japońska telewizja TBS. Zamek Gniew został wzniesiony w XIII wieku przez Krzyżaków jako siedziba konwentu i komtura.  W czasach zakonnych był głównym ośrodkiem politycznym i gospodarczym komturstwa. Położenie strategiczne pozwalające na kontrolę szlaku wodnego i lądowego wyznaczało wyjątkowe militarne cechy domu konwentu i systemu fortyfikacyjnego Miasta i Zamku.

これらの点はしばしば戦争での敗北のきっかけになるものでもあり、特にポーランド・スウェーデン戦争や北方戦争で顕著でした。最初のプロイセン分割のころから大規模なドイツ騎士団の建造物の解体、作り直しが始まり、グニエフ城も長い間兵舎、牢獄そして穀倉として使用されました。1921年7月原因不明の火事が起こり、その結果3つの回廊と南の回廊の一部分が焼けてしまいました。グニエフ城はその後法のもとに保護され、現在の建設技術によってその美しい姿を取り戻すことに成功しました。

Funkcja gospodarcza owej przestrzeni znalazła odbicie w zlokalizowanych na obszarze Miasta, portu, podzamcza i przedmieściach – spichlerzach, stajniach, folwarkach i browarach. Te same walory stawały się często przyczyną klęsk i zniszczeń wojennych, szczególnie gwałtownych w czasie wojen szwedzkich, czy wojny północnej. Po pierwszym rozbiorze rząd pruski rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę rozbiórkę bądź w najlepszym wypadku gruntowną przebudowę większości dawnych zamków krzyżackich. Los ten podzielił też gniewski Zamek. Przez wieki zmieniał swoje przeznaczenie na koszary, wiezienie, spichlerz. W lipcu 1921 roku w niewyjaśnionych okolicznościach wybucha na zamku pożar, który doszczętnie niszczy trzy skrzydła i częściowo skrzydło południowe. Zamek uzyskuje status trwałej ruiny chronionej prawem. Na szczęście dzięki sukcesywnym pracom adaptacyjno- budowlanych udało się przywrócić zamkowi jego świetność.

グニエフ城はただの歴史的建造物ではなく、現在は中世の馬上槍試合の再現やさまざまなスペクタクルを開催する歴史センターの役割も果たしています。

Zamek w Gniewie to nie tylko budowla, to również prężnie działający ośrodek historyczny, oferujący zwiedzającym  różne spektakle, inscenizacje i turnieje rycerskie rodem ze średniowiecza.

(zaczerpnięte z www.zamek-gniew.pl)